2018-Θεσσαλονίκη-Thessaloniki-Thessalonique-Tesalónica

Chronique du Congrès de l’ASSEDIL à Thessalonique (Français) – Crónica del Congreso de ASSEDIL en Tesalónica (Español) – Chronicle of the ASSEDIL Congress in Thessaloniki (English)

Programme  (FR) –  Programme (ESP)Programme (ENG)

 

Photos 18 AprilPhotos 19 AprilPhotos 20 AprilPhotos 21 April